แก้ปัญหาศีรษะล้าน(หัวล้าน) ด้วยวิธีการถักทอเส้นผม

นวัตกรรมใหม่ “การถักทอเส้นผม” ซึ่งในอดีตนั้นเราได้ยินมานั้น ว่ามองแล้วไม่เหมือน ไม่พริ้วไหวเหมือนผมจริง ไม่สามารถดูแลได้ด้วยตัวเอง เมื่อวิวัฒนาการที่เปลี่ยนไป วัสดุที่ใช้เป็นธรรมชาติมากขึ้น ทำให้ง่ายต่อการดูแลรักษาและไม่เพิ่มภาระทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายจึงเหมาะกับยุคสังคมที่เร่งรีบ

การถักทอเส้นผมจึงเป็นทางออกอีกทางหนึ่งของท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าน ซึ่งคุณจะมีเส้นผมใหม่ที่มาเติมเต็มในส่วนที่หายไปดุจเช่นเส้นผมของคุณในอดีตจนคุณไม่รู้สึกว่า เคยมีปัญหาเส้นผมมาก่อน

จุดประสงค์

แก้ปัญหาศีรษะล้าน(หัวล้าน) เพื่อคืนเส้นผมให้กับมาอีกครั้งโดยที่เส้นผมเก่ายังคงสภาพเดิม เพื่อบุคลิกที่ดีและเพิ่มความมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้น

วิธีการถักทอเส้นผม

ขั้นตอนที่ 1 จะวิเคราะห์ปัญหาและให้คำปรึกษาแนะนำว่าจะใช้วิธีแบบใดจึงจะเหมาะสมกับโครงสร้างใบหน้าและเส้นผมเพื่อให้ได้ตามที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 2 ทำการวัดศีรษะตามปริมาณที่เป็นปัญหา เพื่อให้ได้ความโค้งเว้าของรูปศีรษะว่าต้องใช้เส้นผมจำนวนเท่าไร

ขั้นตอนที่ 3 นำแบบไปทำกระบวนการถักทอให้ออกมาตามแบบที่ได้กำหนดไว้หรือเฉพาะลูกค้านั้นๆ

ขั้นตอนที่ 4 นำแบบที่สร้างไว้ตั้งแต่ตอนแรกนำมายึกติดกับเส้นผมเดิมของลูกค้าที่ได้ออกแบบ Design ไว้ หลังจากนั้นตัดแต่งตามสไตส์ที่ลูกค้าต้องการ